Δικαστική δικαίωση για πατέρα: Ανέλαβε την αποκλειστική επιμέλεια της ανήλικης κόρης του

Δικαστική δικαίωση για πατέρα: Την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας της ανήλικης κόρης στον πατέρα της αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στο πλαίσιο ασφαλιστικών μέτρων, που κατατέθηκαν και από τις δύο πλευρές του ζευγαριού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τον πατέρα απέκτησε από την εκτός γάμου σχέση του με την σύντροφό του στις 27-3-2008 ένα ανήλικο θήλυ τέκνο, το οποίο αναγνώρισε εκουσίως.

Δικαστική δικαίωση για πατέρα

Με την προσφυγή του ζητούσε να του ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ως άνω ανηλίκου τέκνου, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του, να οριστεί προσωρινά ως τόπος διαμονής αυτού (του τέκνου) το Αμαρούσιον Αττικής (.) και να διαταχθεί η επανεγγραφή του στο γυμνάσιο Αμαρουσίου Αττικής. Σε διαφορετική περίπτωση, να ανατεθεί το σύνολο της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου τους από κοινού και εξίσου με την μητέρα του παιδιού.

Από την πλευρά της, η μητέρα στην προσφυγή της επιβεβαιώνει την απόκτηση από την εκτός γάμου σχέση στις 27-3-2008 ενός ανήλικου θήλυ τέκνου, το οποίο αναγνώρισε εκουσίως ο σύντροφός της.

Όπως αναφέρει το Πρωτοδικείο, «αιτείται, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση: α) να ανατεθεί σε αυτή προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου των διαδίκων μέχρι εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της ασκηθησομένης τακτικής αγωγής της, β) να οριστεί προσωρινά ως τόπος διαμονής αυτού (του τέκνου) ο Πύργος Ηλείας (.) και γ) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της καταβάλλει ως μηνιαία διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους το ποσό των 500,00 ευρώ μηνιαίως, από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε απαιτητής δόσης και μέχρι την εξόφληση».

Δικαστική δικαίωση για πατέρα

Δικαστική δικαίωση για πατέρα: Η απόφαση 

Το Δικαστήριο δικαίωσε τελικά τον σύντροφο της μητέρας, ο οποίος είχε αναγνωρίσει το παιδί. «Λαμβάνοντας υπόψη το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, το Δικαστήριο κρίνει ότι επιβάλλεται να ρυθμιστεί το ζήτημα της επιμέλειας ως ακολούθως: Η προσωρινή άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, ήτοι της ., που γεννήθηκε στις 27-3-2008, θα πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα του τέκνου, με τον οποίο αυτό θα διαμένει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (τυχόν μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου θα αποφασίζεται από κοινού με νέα έγγραφη συμφωνία των διαδίκων με γνώμονα το αποκλειστικό συμφέρον του τέκνου τους), δεδομένου ότι πιθανολογείται ότι ο ανωτέρω τρέφει αισθήματα αγάπης και στοργής για το ανήλικο τέκνο του, είναι δε ικανός να δείξει το αναγκαίο ενδιαφέρον για τη φροντίδα και την ανατροφή του.

Δικαστική δικαίωση για πατέρα

Ωστόσο όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα της η γονική μέριμνα, θα ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού και εξίσου. Ακολούθως, θα πρέπει να διαταχθεί η επανεγγραφή του τέκνου των διαδίκων στο .ο γυμνάσιο Αμαρουσίου Αττικής, καθώς αυτό θα προσφέρει ένα σταθερό και γνώριμο περιβάλλον μάθησης γι’ αυτό και συνεπώς είναι προς το συμφέρον του.