ΕΝΦΙΑ 2023: Πότε θα γίνει η ανάρτηση των εκκαθαριστικών – Τρόποι πληρωμής και εκπτώσεις

 Στα τέλη του Απριλίου πρόκειται να αναρτηθούν στο Taxis τα εκκαθαριστικά του…φετινού ΕΝΦΙΑ. 

Σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις θα μπορεί να καταβληθεί το ποσό για τους περίπου 7,3 εκατ. υπόχρεους ιδιοκτήτες, με την πρώτη εξ αυτών να καταβάλλεται στα τέλη Μαΐου ενώ την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί πως εν αντιθέσει με ό,τι ισχύει για τον φόρο εισοδήματος, όσοι επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ τον ΕΝΦΙΑ, δεν δικαιούνται την έκπτωση του 3%.

Τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλλουν φέτος οι υπόχρεοι κινούνται στα περσινά επίπεδα, με εξαίρεση για αυτούς που είχαν πέρσι μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Ωστόσο ο φόρος περιορίζεται στο 50% για τα νοικοκυριά που πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως: 

  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. 
  • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. 

Ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται για τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω, καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% εφόσον:

  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος. 
  • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.