Κύπρος: Εθνικός κατώτατος μισθός στα 940 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2023

Σε ισχύ τέθηκε την 1η Ιανουαρίου στην Κύπρο ο θεσμός του εθνικού κατώτατου μισθού, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Βάσει του Διατάγματος, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε εργοδοτούμενο καθορίζεται σε 940 ευρώ μεικτά για πλήρη απασχόληση.

Ωστόσο το ποσό αυτό θα καταβάλλεται μόνο μετά την παρέλευση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση.

Για τους πρώτους έξι μήνες, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός καθορίζεται σε 885 ευρώ για πλήρη απασχόληση.

Στις περιπτώσεις εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση, εκτός της περίπτωσης των φρουρών ασφαλείας και των καθαριστών όπου υπάρχει μισθός με την ώρα, για τα υπόλοιπα επαγγέλματα που καλύπτονται από το «περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα», το ωρομίσθιο υπολογίζεται κατ’ αναλογία του συνήθους εβδομαδιαίου ωραρίου των εργαζομένων στην επιχείρηση, εκεί όπου υπάρχει, με πλήρη απασχόληση ή στο γενικό ωράριο του κλάδου.

Από το μέτρο επωφελούνται τουλάχιστον 40.000 χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι.

Πάντως, οι συνδικαλιστές δηλώνουν πως χρειάζεται προσοχή στην εφαρμογή του μέτρου και πως θα επιδιώξουν βελτιώσεις στην εν λόγω θεσμοθέτηση, καθώς υπάρχουν εξαιρέσεις.