Μητέρα πηγαίνει στα γόνατα να προσκυνήσει τον Άγιο Εφραίμ και ο γιος την εμψυχώνει σε όλη τη διαδρομή

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό στη Νέα Μάκρη για να γιορτάσει τη μνήμη του Αγίου Εφραίμ.

Μάλιστα, μάι γυναίκα πηγαίνει στα γόνατα από τον δρόμο στη Μονή του Αγίου Εφραίμ, προκειμένου να προσκυνήσει τη μνήμη του και ο γιος της την εμψυχώνει και βιντεοσκοπεί.

Πιστοί με προβλήματα υγείας πήγαν να προσευχηθούν στον θαυματουργό Άγιο, για να τους σώσει. Έφεραν τάματα και άναψαν λαμπάδες στη χάρη Του.

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 5 Μαΐου 2023. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς. Ο Άγιος Ευθύμιος ο Θαυματουργός και Επίσκοπος Μαδύτου. Ο Άγιος Εφραίμ ο Νέος ο Μεγαλομάρτυρας και Θαυματουργός. Κατά Ιωάννη: Ο Ιησούς είναι ο Άρτος της Ζωής. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 48-54

«ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς.
οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον·
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ.
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.
᾿Εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;».

Δείτε το βίντεο..