Οριστικό: Τέλος στα καινούργια αυτοκίνητα με βενζίνη και ντίζελ από το 2035 στην Ε.Ε.

Οριστικό αντίο στην πώληση καινούργιων βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων και υβριδικών αυτοκινήτων από το 2035, λέει η ΕΕ με την οριστική έγκριση σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των νέων στόχων μείωσης των εκπομπών CO2, στο πλαίσιο του πακέτου «Fit for 55».

Με 340 ψήφους υπέρ, 279 κατά και 21 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο σχετικά με τα αναθεωρημένα πρότυπα επιδοτήσεων για τις εκπομπές CO2 από καινούρια αυτοκίνητα και ημιφορτηγά, με βάση τους υψηλότερους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για το κλίμα.

Το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί τώρα από το Συμβούλιο της ΕΕ, μια καθαρά τυπική πράξη, πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Το νέο νομοθετικό κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβλέπει την υποχρέωση για τα νέα αυτοκίνητα και τα νέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα να μην παράγουν εκπομπές CO2 από το 2035.

Συγκεκριμένα, στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 100% σε σύγκριση με το 2021.

Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν επίσης ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2030: 55% για τα αυτοκίνητα και 50% για τα ημιφορτηγά.

Ο κανονισμός προβλέπει και ορισμένες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων ότι θα συνεχίσουν να πωλούνται τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μετά το 2035, ενώ τα παραδοσιακά αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν, απλώς δεν θα μπορούν πλέον να παραχθούν καινούργια.

Από το τέλος του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύει κάθε δύο χρόνια έκθεση στην οποία θα αξιολογεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε σχέση με τον στόχο μηδενισμού των εκπομπών στις οδικές μεταφορές.