Τα πιο αξιόπιστα και τα πιο αναξιόπιστα αυτοκίνητα στη Γερμανία

Η γερμανική TUV δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιοπιστίας TUV Report 2023 στην οποία αναλύονται τα πιο αξιόπιστα και τα πιο αναξιόπιστα αυτοκίνητα στη Γερμανία σύμφωνα με τα προβλήματα που έχουν εμφανίσει. Τα πιο κοινά προβλήματα ήταν ελαττώματα στα φώτα, διαρροή λαδιού και προβλήματα με τις αναρτήσεις.

Ο οργανισμός κατηγοριοποιεί τα πιο αξιόπιστα και τα πιο αναξιόπιστα αυτοκίνητα ανάλογα με την ηλικία τους και τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας είναι τα ακόλουθα:

Τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα ηλικίας έως 3 ετών

Τα πιο αναξιόπιστα αυτοκίνητα ηλικίας έως 3 ετών

Τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα ηλικίας έως 5 ετών

Τα πιο αναξιόπιστα αυτοκίνητα ηλικίας έως 5 ετών

Τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα ηλικίας έως 7 ετών

Τα πιο αναξιόπιστα αυτοκίνητα ηλικίας έως 7 ετών

Τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα ηλικίας έως 9 ετών

Τα πιο αναξιόπιστα αυτοκίνητα ηλικίας έως 9 ετών

Τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα ηλικίας έως 11 ετών

Τα πιο αναξιόπιστα αυτοκίνητα ηλικίας έως 11 ετών

Προβλήματα αυτοκινήτων ηλικίας έως 3 ετών

Προβλήματα αυτοκινήτων ηλικίας έως 5 ετών

Προβλήματα αυτοκινήτων ηλικίας έως 7 ετών

Προβλήματα αυτοκινήτων ηλικίας έως 9 ετών

Προβλήματα αυτοκινήτων ηλικίας έως 11 ετών