Το Πόθεν Έσχες του Γιάνη Βαρουφάκη

Εισοδήματα ύψους 200.660,47 ευρώ δήλωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης στο Πόθεν Έσχες του 2021 (χρήση 2020), από κοινού με τη σύζυγό του, εκ των οποίων τα 195.852,47 ευρώ αφορούν στον επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Στους 11 τραπεζικούς λογαριασμούς του ζευγαριού υπάρχουν 153.381,13 ευρώ.

Έχουν συμμετοχή σε 8 επιχειρήσεις.

Στο Πόθεν Έσχες εμφανίζονται ακόμα 11 ακίνητα και ένα δάνειο με οφειλόμενο ποσό 10.425,82 ευρώ.